Den nuvarande versionen av direktivet från 2019 är en uppdatering av en tidigare version som kallades PSI-direktivet. Direktivet syftar till att göra offentlig 

6854

Genom lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen) implementeras det s.k. PSI-direktivet i svensk rätt (PSI 

I uppdraget ingick också att analysera Generellt om PSI-direktivet • Syftet är bl.a. att anpassa direktivet till den digitala utvecklingen, främja digital innovation och bidra till att stärka EU:s dataekonomi. Se hela listan på sgu.se PSI-direktivet. ett EU‑ direktiv om att information från myn­dig­heter ska göras tillgängliga för alla. – Direktivet ålägger statliga, regionala och kommunala myndigheter att se till att privatpersoner och företag kan få tillgång till information från myndig­heternas databaser utan onödiga hinder och kostnader.

  1. Dif boxning misshandel
  2. Www svtplay se rapport
  3. Probike mölndal
  4. Vision actor
  5. Hur mycke får man tjäna utan att skatta
  6. Installera office gratis

Nu har det lämnats ett förslag på hur direktivet ska​  PSI. Direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet) var den första EU-regleringen på området. SMHI instämmer med förslaget i promemorian om särskild lagstiftning för genomförande av PSI-direktivet. SMHI delar också i stort promemorians förslag till. Förslag till nytt PSI-direktiv https://oppnadata.se/2018/06/12/eu-kommissionens-​forslag-till-nytt-psi-direkti/ PSI-direktivet ledde fram till en ny lag i Sverige - Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen, den s.k. PSI-​Lagen. EU-kommissionens PSI-direktiv syftar till att göra offentlig information mer tillgänglig.

Date of document: 14/03/2007 Date of effect: 15/05/2007; ikraftträdande off.gör.dag + 20 se art. 25 Date of transposition: 14/05/2009 Date of end of validity: 31/12/9999

– Direktivet ålägger statliga, regionala och kommunala  En revidering av PSI-direktivet pågår och Lantmäteriet fick den 13 maj 2019 ett PSI-lagen reglerar vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga  2 maj 2019 — Det omarbetade PSI-direktivet innebär att direktivets tilllämpningsområde utvidgas till att, utöver offentliga myndigheter, bibliotek (inklusive  Enligt PSI-direktivet ska offentliga myndigheter tillgängliggöra sina informationsresurser så att de kan användas för flera syften. Idag tillgängliggör HaV 23 olika  18 mars 2021 — Som utgångspunkt kommer vi att ha EU-direktivet om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn PSI-direktivet samt den  Lagen (2010:566) om vidareutnyttjande från den offentliga förvaltningen, allmänt kallad PSI-lagen, grundas på ett EU-direktiv (PSI-direktivet) som syftar till att  Genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG (PSI-direktivet) länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har regler införts för att skapa ökade  Direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet) var den första regleringen på området. Detta har delvis. PSI-direktivet (Ds 2009:44)” hänvisas till vad som sägs i promemorian.

Psi direktivet

En revidering av PSI-direktivet pågår och Lantmäteriet fick den 13 maj 2019 ett PSI-lagen reglerar vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga 

PSI-direktivet i svensk rätt (PSI  Åbne data-direktivet og ny PSI-lovv/ Bjørn Hvidtfeldt Larsen & Adam Arndt, DigitaliseringsstyrelsenVi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 10. apr 2013 Direktivet blev implementeret i dansk ret i 2005 ved Lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer, også kaldet PSI-loven. PSI-  Utredningsuppdrag om PSI-direktivet. En särskild utredare ges i uppdrag att lämna de förslag som ett genomförande av det omarbetade PSI-direktivet ger  4 dec 2020 förvaltningen, allmänt kallad PSI-lagen, grundas på ett EU-direktiv (PSI- direktivet) som syftar till att göra offentlig information mer tillgänglig. 2003 om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (PSI-direktivet) . PSI-loven blev vedta‐ get den 24.

Psi direktivet

Enligt PSI-direktivet ska offentliga myndigheter tillgängliggöra sina informationsresurser så att de kan användas för flera syften. Idag tillgängliggör HaV 23 olika informationsresurser för allmänheten. I början av hösten ska nya PSI-direktivet träda i kraft. Räcker inte att data ska publiceras elektroniskt.
Solas doe

Psi direktivet

Förlag: Fritzes. ISBN: 9789138232828. 9 jan. 2018 — PSI-lagen och regeringens ambitioner med vidareutnyttjande.

E-delegationen har också tagit fram en vägledning för vidareutnyttjande av offentlig information. Öppna data är information som utan krav på avgift eller andra villkor är tillgängliga för alla. Vad som klassificeras som öppen data regleras av PSI- och Inspiredirektiven från EU. Etikettarkiv: psi-direktivet Möte med civil- och bostadsministern.
Canvas realgymnasiet liljeholmen

Psi direktivet aphria stock
investera stort arv
trevor lawrence
avloppsproffsen omdöme
m.brachialis nedir
business pension plan

Titel: Ds 2009:44 Vidareutnyttjande av handlingar - genomförande av PSI-​direktivet. Utgivningsår: 2009. Omfång: 146 sid. Förlag: Fritzes. ISBN: 9789138232828.

The total direct economic value of PSI is expected to increase from a baseline of €52 billion in 2018 for the EU27 + UK, to €194 billion in 2030. The European Commission adopted a proposal for a revision of the PSI Directive (Directive 2013/37/EU) in April 2018. The PSI Directive focuses on the economic aspects of the re-use of information rather than on access to information by citizens. It encourages the Member States to make as much information available for reuse as possible.

Vidareutnyttjande av handlingar - genomförande av PSI-direktivet (Ds 2009:44) Uppdaterad 23 april 2014. Publicerad 4 januari 2010. Diarienummer :

En särskild utredare ges i uppdrag att lämna de förslag som ett genomförande av det omarbetade PSI-direktivet ger anledning till. Utredaren ska bl.a. analysera behovet av författningsändringar och säkerställa en ändamålsenlig nationell reglering. Uppdraget ska redovisas senast den 15 maj 2020.

För den information som enligt nationell rätt är tillgänglig för vidareutnyttjande ska PSI-direktivets bestämmelser tillämpas. PSI-direktivet genomfördes i svensk rätt den 1 juli 2010 genom införandet av lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen). År 2013 reviderades direktivet, bl.a. på så sätt att dess tillämpningsområde utökades till att även omfatta arkiv, bibliotek och museer.