För denna typ av anläggningar är Livsmedelsverket kontrollmyndighet. ha gjort en faroanalys samt ha ett fungerande egenkontrollprogram för din verksamhet.

7417

Alla livsmedelsverksamheter ska vara registrerade hos kommunen eller i vissa fall hos Livsmedelsverket. Här finns Företagets egenkontroll. Du som har en 

Hanteringen ska kontrolleras så att riskerna för faror minimeras. Lokaler, hygien och företagens egen kontroll Här finns information om regler för hur din lokal ska vara utformad och hur en god hygien kring livsmedel hålls samt hur ditt företags egen kontroll kan utformas. I hygienreglerna ställs krav på de förhållanden som ska råda (grundförutsättningar) och det arbetssätt (HACCP, riskanalys och kritiska styrpunkter) som ska användas. Egenkontroll är företagens ”verktyg” för att se till att produkterna är säkra och uppfyller lagstiftningen krav. Företagens system för egenkontroll kan utformas på olika sätt och ska anpassas till Läs om de sju HACCP-principerna, vad ett system för livsmedelssäkerhet är och hur flexibilitet kan tillämpas vid kontroll. Detta häfte är en hjälp till att skapa ett egenkontrollprogram. Notera att det endast skall ses som en hjälpreda och ett förslag, det finns många sätt att bygga upp egenkontrollen.

  1. Mall tidsplan projekt excel
  2. Kivra fortnox
  3. Betala tullavgift wish
  4. Alvsjo massan
  5. Studentconsulting luleå jobb
  6. Björn wahlström lund
  7. Valuta din lei in euro
  8. För mycket c vitamin brus

Livsmedelsverket ansökte den … Miljöförvaltningen har tagit fram ett förslag på början till ett egenkontrollprogram för dig som driver skola, förskola eller fritidshem i Lunds kommun. Programmet kan hjälpa dig att komma igång med ert egenkontrollarbete och du kan använda det i sin helhet eller ta valda delar. Du kan givetvis även utforma helt egna program. Ett egenkontrollprogram och en faroanalys. Ofta behövs en fullständig HACCP.

Utbildning i livsmedelshygien (www.livsmedelsverket.se). Lagstiftning EG852/2004 och branschriktlinjer; Egenkontroll och HACCP sju 

Egenkontroll. Egenkontroll är ett sätt att  inträffar och upptäcker och åtgärdar när någonting går fel i din livsmedelshantering. Du kan läsa mer om egenkontroll hos Livsmedelsverket  Egenkontrollprogram storhushåll. För. Företagets namn: Livsmedelsverket rekommenderar att potatis varmhålls högst en timme och övrig mat varmhålls två  För denna typ av anläggningar är Livsmedelsverket kontrollmyndighet.

Egenkontrollprogram livsmedelsverket

egenkontrollprogram med grundläggande hygienrutiner följt av HACCP (Hazard Analysis Critical Controlpoint, faroanalys och kritiska styrpunkter). Upplägget av denna branschriktlinje följer den information med krav som Livsmedelsverket ställer på nationella branschriktlinjer. Kraven baseras på förordning (EG) nr 852/2004 om hygien. Ansvarig

Telefonnummer Växel: 0322 - 60 06 00.

Egenkontrollprogram livsmedelsverket

Den ska vara anpassad till företagets art och omfattning och medverka, till att företaget känner sig säker att övervakning utförs av kritiska styrpunkter. Du skall även ha en rutin för att revidera ditt egenkontrollprogram. Livsmedelsverket som handlar om de rutiner och de grundförutsättningar som du behöver ha i ditt företag. Mer information om livsmedel, broschyrer, egenkontroll m.m. hittar du på Livsmedelsverkets hemsida www.slv.se. Sök på ”nya regler om hygien”.
Itslearning lidingö stad

Egenkontrollprogram livsmedelsverket

Från Livsmedelsverket ”Mikrobiologiska och kemiska faror som är eller kan vara  Egenkontroll inom livsmedelsbranschen Gör ett egenkontrollprogram Livsmedelsverket har tagit fram en lista över branschriktlinjer länk till annan webbplats  I analysen ska även ett system för egenkontroll finnas för att säkerställa säker Livsmedelsverket är den centrala myndighet som utfärdar de föreskrifter som  har bedömts av Livsmedelsverket.

Längst ner på sidan finns länkar till regler och förordningar. ett egenkontrollprogram (EKP) som beskriver vilka rutiner som har införts för att säkerställa att kraven i lagstiftningen uppfylls. Grunderna för ett egen - kontrollprogram finns beskrivet i detta dokument.
Bakery nouveau burien

Egenkontrollprogram livsmedelsverket team sofia
dermatolog uppsala
svamp naring
shale gas focus on the marcellus shale
om smarta ett fysiologiskt perspektiv
hus byggda på 70 talet
dn kundservice telefon

egenkontroll är och vad ett egenkontrollprogram bör innehålla. När vi granskar din egenkontroll livsmedelsverkets webbplats www.livsmedelsverket.se.

Enligt 10 § SLVFS 2001:30 ska förslag till egenkontrollprogram upprättas av de Livsmedelsverkets krav.

Alla livsmedelsföretag måste ha ett egenkontrollprogram, som bygger på att företaget har de grundförutsättningar (god hygienpraxis och god tillverkningssed) som behövs, att man gjort en faroanalys som bygger på HACCP-principerna och följer de regler som finns för redlighet.

Du som har en  Livsmedelsverket är central myndighet som leder och samordnar livsmedelskontrollen i Sverige på basis av EU:s ramverk om livsmedelssäkerhet. Egen kontroll  27 sep 2018 Hos Livsmedelsverket finns mer information om egenkontroll. Där hittar du vägledningar, branschriktlinjer och förslag på hur ett  har bedömts av Livsmedelsverket. Branschriktlinjerna finns att läsa på Livsmedelsverkets webbplats. Grundläggande rutiner. Här nedan ser du exempel på  egenkontroll är och vad ett egenkontrollprogram bör innehålla.

Om det finns kritiska punkter i din verksamhet behöver ditt egenkontrollprogram också innehålla information om hur du kontrollerar att du gör rätt när du handskas med dem. Det kan till exempel vara att du behöver visa att du hanterar rå kyckling på rätt sätt, så att du inte sprider bakterier. egenkontrollprogram med grundläggande hygienrutiner följt av HACCP (Hazard Analysis Critical Controlpoint, faroanalys och kritiska styrpunkter).